Specialergoterapeut Birgitte C. Gammeltoft

Tryk-Børsteinstruktion:

 

Trykbørstning med Therapressure Brush ®

Beskrevet af Birgitte Gammeltoft juli 2015

 

 

De amerikanske ergoterapeuter Julia og Patricia Wilbarger har gennem mange år specialiseret sig i sensorisk intolerance, som i den engelske litteratur beskrives som Sensory Defensiveness. Dele af deres metode har været brugt i mange år, og danske terapeuter har fejlagtigt kaldt det for et børsteprogram, fordi der også indgår en børste, men det er meget mere end det. I virkeligheden burde det, som Julia og Patricia Wilbarger selv udtrykker det, defineres som en ”approach” (tilnærmning) til at behandle ”Sensory Defensiveness”. (1 s. 335). Børsten er kun en lille del af et helt program. Det er især de dybe tryk, proprioceptiv og vestibulær påvirkning, der er vigtige i metoden. Hvis terapeuten vælger at bruge en børste, anbefaler Wilbarger, en speciel børste som ikke river, kilder eller klør, når den føres med et fast tag hen over huden. En kirurgisk tørbørste ved navn Medi Scrub har tidligere været brugt. Denne har hårde kanter og egner sig ikke til de dybe tryk/strøg.

Julia og Patricia Wilbarger har mødt mange forkerte måder at bruge børstning på, og nogle måder har vist sig at være direkte skadelige for klienten. For at undgå forvekslinger med andre metoder ønsker Wilbarger ikke at ordet børstning bliver brugt i kombination med deres navn. Wilbarger har udviklet en ny børste ved navn Therapressure Brush®, hvor antallet og placering af børsterne, hårdheden og faconen er nøje gennemtænkt, børsten afhjælper sensoriske forstyrrelser mest muligt. Den er specielt udviklet til at kunne give tilstrækkeligt dybe strøg uden at beskadige huden, og den har et afrundet håndtag, som er godt for brugeren at holde på.

For at være sikker på at Wilbarger metoden bliver virksom til klienten med sensorisk intolerance, skal terapeuten deltage deres 3 dages kursus i ”Sensory Defensiveness”. Den nye reviderede metode, kan reducere og i nogle tilfælde helt fjerne den sensoriske intolerance.

 

Wilbarger Programmet er det overordnet begreb for hele Wilbargers omfattende ”Comprehensive treatment approach/program/protocol”. Det indeholder ikke kun dybe strøg ved hjælp af Therapressure Brush® og ledkompressionmen består af 3 trin:

1.      Interview og afklaring af modulationsvanskeligheder.

2.      Udfærdigelse af et sensorisk dagsprogram sammen med klienten og omsorgspersoner.

3.      Undervisning i Wilbarger metoden som omfatter:

a)  Dybe Tryk/strøg og Proprioceptive Teknik forkortet til DTPT.

b)  Oral Tactil Teknik forkortet til OTT

 

Ad a) Under de dybe strøg gives bevæges børsten ”sejt” over hele hudoverfladen. Et strøg med Therapressure Brushen® hvert sted er tilstrækkeligt. Formålet er at dække et stort område hurtigt. Umiddelbart efter skal der gives dybe tryk til alle led. Der er følsomme områder kroppen, som skal undgås. Det er ansigtet, forsiden af kroppen og lyskeområdet. Vi ved, hvad der påvirkes, når der stimuleres over hud og muskler, men ikke hvad der sker, hvis maven stimuleres, og det kan iværksætte svære autonome reaktioner med påvirkning af de indre organer. Derfor der aldrig stimuleres her, og lad heller ikke klienten gøre det selv. Giv heller ikke trykbørstning i ansigtet, men det er OK, hvis klienten selv gør det. Therapressure Brushen® holdes vandret, da den er konstrueret en måde, at den kan rive, hvis der stryges med den, når den holdes lodret. Prøv selv egen bare hud for at mærke forskellen.

Trykbørstning skal altid straks efterfølges af approksimation, der er ledkompression. Der gives 10 moderate tryk gennem leddene i rygsøjlen og gennem leddene i både arme og ben. Hvis det udføres af en terapeut, som er bekendt med nakkehvirvlernes korrekte position, kan der trykkes gennem hovedet ned i rygsøjlen. Andre skal give trykkene fra skuldrene tæt på halsen. Det er specielt vigtigt at give tryk til skuldre, albuer og håndled, samt til hofter, knæ og ankler. Det der sker ved ledkompressionen er, at hjernen tror, at knoglerne flyttes, og derfor straks sender fremmende proprioceptive impulser ud for at stabilisere og beskytte leddet. Denne fyring af impulser medfører en strøm af beroligende eller hæmmende input, som modulerer stimuli til hjernen. Resultatet er ro til nervesystemet.

Gentag det hele hver anden time. Teorien bag Trykbørstning er, at smertetærskel ændres, da det stimulerer til dannelse af endorfiner, der er kroppens egen smertestillende ”medicin”. Den første trykbørstning og tryks effekt varer i ca. 90 minutter, før ”smerten”/ ubehaget kommer tilbage. I slutningen af 1. uge varer effekten længere end 90 minutter.

 

Forholdsregler:

Hele processen tager 2-3 minutter og gentages 7-8 gange dagligt i 2-3 uger. Har det ikke haft en effekt efter 3 uger vil det heller ikke få det, og bør stoppes.

Det er et spørgsmål, om børsten overhovedet er nødvendig, når det drejer sig om behandling af børn som motorisk er i stand til at bevæge sig. Under alle omstændigheder er det alle de andre medfølgende stimuli, der er de vigtigste. Den direkte taktile stimulering bør hos børn helst foretages ved at barnet er aktiv og kommer i kontakt med forskellige overflader.

 

Ad b) Den Oral taktile teknik består af tre moderate strøg med en finger oppe i ganen, efterfulgt af tre hurtige tryk de forreste undertænder. Terapeuten som udfører teknikken gør det med en handskebelagt finger. Processen gentages 3 gange. Den orale taktile teknik bør anvendes når klienten har medfødte mundmotoriske problemer, som skyldes en sanseforstyrrelse. Det kan dreje sig om problemer med at tolerere taktile stimuli, som kan medføre spiseproblemer.

Når det drejer sig om en hjerneskadet klient vil de mundmotoriske problemer skulle afhjælpes efter en anden teknik kaldet Facio Orale Tract Terapi, forkortet FOTT efter Coombes konceptet.

 

 

Metoden brugt til andre sygdomskategorier

Hvis man vil bruge det at trykbørste i en anden form til f.eks. at hæmme spasticitet eller til at give taktil stimulation, er det helt legalt, men det skal bare ikke kaldes Wilbarger programmet.

Denne stimuleringsmetode kan med god effekt anvendes til behandling af mennesker med sanseforstyrrelser, også efter psykiatriske lidelser, blodpropper, hjerneblødninger eller traumatiske hjerneskader med følgevirkninger som:

·         Nedsat kropsopfattelse

·         Nedsat følesans

·         Indre uro/rastløshed

·         ”Sansesult”

·         Neglekt*

 

Ved de neurologiske lidelser er klienten sjældent i stand til at opsøge tilstrækkelig mange sensoriske stimuli, da der ofte er lammelser. I neurologien frygter man mere, at der opstår en sekundær sensibilitetsforstyrrelse ved for lidt berøring. Det er derfor ikke den samme bagvedliggende årsag som hos det sensorisk intolerante barn, og derfor mener jeg ikke, at det er nødvendigt at følge den tidsmæssige afgrænsning to -tre uger og heller ikke, at det skal ske hver anden time. Fra praksis med   klienter   med   neurologiske   lidelser   og/eller   traumer   har   jeg   erfaring   for,   at   dybe strøg/approksimation kan være en vækkende og samtidig beroligende stimulation, der kan bruges før en aktivitet, og som beroligende stimulation efter behov.

Den type berøring huden lettest kan tolerere er de dybe tryk, og det er derfor vigtigt, at der f.eks. holdes godt fast i klientens hånd med den ene hånd og børsten har en fast kontakt med armen med langsomme og meget dybe strøg. Der skal kun stimuleres en gang for hvert sted huden. Stimuler aldrig overgangen mellem bar hud og tøj. Der kan børstes uden tøjet, og tøjet skal holdes meget stramt, det ikke rucher mellem børste og hud. Børst gerne nogle ekstra gange indvendig i håndfladen.

Ved dybe strøg påvirkes den taktile følsomhed i huden, og det giver øget opmærksomhed. Det er stadig vigtigt at stimulere alle led umiddelbart efter med dybe tryk/approksimationer 10 gange, hvilket generelt virker beroligende.

OBS! børst ikke en person, der er taktil overfølsom efter en halvsidig lammelse, hvis klienten oplever det ubehageligt, men giv i stedet for approksimationer. Nogle føleforstyrrelser kan opleves som smerte, og børstning kan måske forværre symptomet. Ved nedsat sensibilitet er det derimod meget nyttigt. Det er hele kroppen, der børstes, og ikke kun den lammede side.

 

Hvordan udføres trykbørstning

 

 

Trykbørstning efterfølges ALTID af Ledkompression:

 

 

 

Skuldre/rygsøjle:


Skulder/albue:

 

Albue/Hånd:

 

Fingre:

 

Hofte-knæled:

 

Knæ-fodled:

 

Brystben:

 

 

Therapressure Brush® forhandles af www.gammeltoft.eu

 

 

 

1 Bundy A, Lane S, Murray E. Sensory Integration Theory and Practice Second Edition. The Wilbarger Approach to treating Sensory Defensiveness .F.A. Davies Company; 2002; p 335-341.