Inspiration til specialistgodkendelse

 

 

Opslagstavlen

 

 

Her på opslagstavlen kan du blive inspireret til at finde kurser og uddannelser, der kan være med til at øge din viden og dine kompetencer.

 

 

Opslagstavlen er ikke en fyldestgørende beskrivelse af mulige kurser og uddannelse. Send gerne information om kurser og uddannelse til bestyrelsen i EFS Neurorehabilitering, som så vil gennemgå og justere opslagstavlen en gang om året.

 

Vi henviser ikke til hjemmesider m.v., da disse ofte ændrer adresse. Du opfordres derfor til selv at søge den mere specifikke viden på internettet.

 

 

Neurofaglige uddannelsesmuligheder for ergoterapeuter

 

 

Nationale:

 

·         A-One

·         AMPS (Assesment of Motor and Proces Skills)

·         ESI (Evaluation of Social Interaction)

·         Diplommoduler og efteruddannelse (generel ergoterapi, neuro-specifikke emner):

Professionshøjskolen University College – ergoterapeutuddannelserne i Danmark: UC Lillebælt - Odense, Metropol - København, UC Syddanmark - Esbjerg, UC Sjælland - Næstved, VIA UC - Holstebro og Århus, UC Nordjylland - Ålborg.

·         Bobath                    (IBITAs hjemmeside)

·         FOTT                      Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Glostrup/Hvidovre Hospital

·         Guidet taktil interaktions terapi (Affolter)

Center for Neurorehabilitering, Filadelfia, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

·         Neuropædagogisk efteruddannelse ved Dorthe Birkmose – Odense og Filadelfia

·         ’Neuropædagogik 1og 2

Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hjerneskadecentret Bomi 

·         Den hollandske Apraksiguideline

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

·         Diverse neurofaglige kurser

Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Center for Hjerneskade København, Center for Neurorehabilitering, Filadelfia, Hjerneskadecentret Bomi, Seminar.dk.

·         Neurofaglige kurser eksempelvis Skjulte handicaps, Sanseintegration, Neurorehabilitering ved Birgitte Gammeltoft

·         EFS Neurorehabilitering – Ergoterapifagligt selskab for Neurorehabilitering: temadage og årsmøder samt regionale møder

·         DSNr: Dansk selskab for neurorehabilitering - temadage/årsmøde

·         DANS: Dansk neuropædagogisk selskab - temadage/årsmøde

·         DSFA: Dansk selskab for Apopleksi – temadage/årsmøde

·         CSV Brønderslev

·         CSV Vejle

·         Danske fysioterapeuters Neurologisk selskab – samarbejde med EFS Neurorehabilitering.

·         Lokale arbejdspladskurser, som udbyder pladser til eksterne kursusdeltagere.

 

·         Internationale:

·         Bobathkurser (IBITAs hjemmeside)

·         Guidet taktil interaktions terapi (GTIT Affolter) – Schweiz (www.apwschweiz.ch)

·         Brain Tree Training - Kit Malia, England 

·         Neurofaglige kurser – Terapizentrum Burgau

 

 

24. April 2016