Evidensbaseret rehabilitering af OE

 

Tid og sted:

Kurset er et 4. dages kursus fordel på 2 perioder.

18.-19. juni 2020 samt 27.-28 august 2020, Køng Helse, Køng Kirkevej 4, 4750 Lundby.

Underviser dag 1 og dag 3: Birgitte Gammeltoft

Underviser dag 2 og dag 4: Fysioterapeut Marie Bing

Sted: Køng Helse. Køng kirkevej 4 Lundby

Deltagere:
Ergo og fysioterapeuter der arbejder med neurorehabilitering

Vedrørende overnatning:

Der er nogle Bed and Breakfasts i nærheden som andre kursister anbefaler:

Øbjerggaard Bed & Breakfast, Øbjerggårds allé 20, Køng, 4750 Lundby
Mail : jkrental4750@gmail.com

Engly. Gadevang 23.Vester Egesborg 4700 Næstved. www.engly.info

Ønsker du hotel så kig på http://www.visitnaestved.com/


Offentlig transport:
Bus nr. 70 med timedrift kan tages fra Vordingborg Station og Næstved Station

 

Kursusprogram:

Del 1:

1.  dag      

 

 

8.30-9.30

Introduktion til Neuroplasticitet og Neurorehabilitering.

9.30-9.45

Pause.

9.45-10.30

Skulderens anatomi. Repetition af strukturer og palpation af knoglefremspring.

Det er en fordel at have læst bogen ”Skulderproblemer hos hemiplegipatienten”. Skuldermuskler – funktion og palpation.

10.40-12.00

Hemiplegipatientens typiske problemer med fokus på hypotoni og blandet tonus.

12.00-12.45

Frokost.

12.45-14.00

Bandager til den hypotone skulder.

Mobilisering af den paretiske skulder for at stimulere muskler til funktion og holde muskler og nerver lange.

Mobilisering af paretiske arm under ADL aktiviteter.

14.00-14.15

Kaffe.

14.15-15.30

Praktiske øvelser med Urias bandage lang arm til aktiv brug.

Præsentation af PANat LapTool til selvtræningsøvelser.

 

2. dag                                         

 

 

8.30-9.30

Følger af hjerneskade, herunder konsekvenserne ved inaktivitet, hypertoni/spasticitet, muskelfysiologi, botoxbehandling, plasticitet og indlæring.

9.30-9.45

Pause.

9.45-10.15

Evidens omkring NMES.

10.15-10.30

10.30-10.45

10.45-12.00

Basisviden om NMES.

Pause.

Praktisk arbejde med NMES.

12.00-12.45

Frokost.

12.45-15.00

Fokus på skulderfleksionen, udadrotationen og scapula. Praktiske øvelser inkl. LapTool.

14.00-14.15

Kaffe.

15.00-15.30

Opsamling, Q&A. Aftaler om implementering inden næste kursusdag.

 

Del 2:

3. dag  

8.30-9.30

Spørgsmål og opfølgning fra dag 1.

Teori om Neuromobilisering og hypertoni.

9.30-9.45

Pause.

9.45-10.30

Praktiske øvelser med tonusnormalisering – fokus på hypertoni.

10.40-12.00

Praktiske øvelser.

12.00-12.45

Frokost.

12.45-14.00

Problemer med kontrakturer. Praktiske øvelser med redskaber og bandager.

Aktiv træning og muligheder for selvtræning.

14.00-14.15

Kaffe.

14.00-15.30

Praktiske øvelser.

 

 

 

 

 4. dag   

 

 

8.30-9.15

Siden sidst. Gennemgang af hjemmeopgave.

9.15-9.45

9.45-10.00

Klinisk ræsonnering, målsætning, vurdering af prognose.

Pause.

10.00-10.50

10.50-11.00

Dosering af NMES, herunder journalisering. Elektrodehåndtering.

Pause.

11.00-12.00

12.00-12.45

Demonstration af LapTool og NMES samt praktisk arbejde ud fra hjemmeopgaven.

Frokost.

12.45-15.00

Casearbejde.

14.00-14.15

Kaffe.

15.00-15.30

Opsamling, Q&A samt hvad der er af ønsker og behov.

 

Afsluttende spørgsmål og evaluering

 

 

 

 

Specialergoterapeut Birgitte C. Gammeltoft