Specialergoterapeut Birgitte C. Gammeltoft

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1
Retningsbetegnelser
Naturlige bevægelser i skulderen
.
Hjernens styring af bevægelser

Alignment

ICF og skulderproblematik
.


Kapitel 2
.
Anatomiske forhold i skulderen
.
Knogler og led
.
Ledkapsel og slimsække
.
Scapulohumerale rytme
.
Nerver
Muskler

Muskelarbejde
.
Muskelsystemer i skulderen
.
Det stabiliserende system
.
Det scapula fikserende system
.
Accelerationssystemet


Kapitel 3
.
Apopleksi og de motoriske problemer
.
Hemiparese
.
Primære skader - Negative tegn ved UMNS
.
Hypotoni-muskelsvaghed
.
Nedsat behændighed - fingerfærdighed
.
Træthed -udmattelse
.
Sensibilitetsforstyrrelser

Primære skader - Positive tegn ved UMNS
.
Hyperrefleksi og klonus
.
Spasticitet

Associerede bevægelser

Synergibevægelser

Sekundære skader


Kapitel 4
.
Overordnede behandlingsprincipper
.
Behandlingsmetoder

Opgaverelateret repetitiv træning
.
Rytmisk auditiv stimulering
.
Constraint induced movement therapy CIMT.
Robottræning
.
Elektroterapi

Mentaltræning
.
Spejlterapi

Styrketræning
.
Behandlingskoncepter

Bobath
.
Neurodynamik
.
Affoltermodellen
.
Motor relearning
. 1
Johnstonekonceptet –PANat

Komplementær og alternativ behandling
.
Klangmassage
.
Akupunktur

Reikihealing
.


Kapitel 5
.
Malalignment og smertesyndromer efter hemiplegi

Subluxationer

Inferior subluxation
.
Anterior subluxation
.
Superior subluxation
.
Plexus brachialis skade
.
Læsion af rotatorcuff og bicepssene.

Frossen skulder

Skulder-håndsyndrom
.
Kontraktur


Kapitel 6
.
Ødem
.
Årsager

Behandling af ødem
.
Lejring med elevation
.
Bandagering
.
Kompressionshandske
.
Kinesiotape
.
Dynamic Movement Orthoser DMO
.
Håndledsskinne
.
Intermitterende tryk
.
Isbehandling
.
Massage- ”myofacial release”
.
MEM Manuel Edema Mobilisation
.
Lymfatisk drænage
.


Kapitel 7.
Sensibilitetsforstyrrelser
.
Sensibilitetsundersøgelser

Berøringssensibilitet

Taktil lokalisation
.
To-punkts diskriminering
.
Fingerdiskrimination
.
Diskrimination af bilateral berøring
.
Ciffersans
.
Smertesensibilitet
Temperatursensibilitet

Stillingssans
.
Stereognose
.
Behandling af sensibilitetsforstyrrelser
Opgaveorienteret træning
.
Børstning
.
Snøring
.
Intermitterende tryk
.


Kapitel 8
.
Undersøgelse og behandling ved hypotoni
Observation og malalignment
Undersøgelse af truncus:

Korrektion af siddestilling
.
Alignment af scapula - humerus
.
Vedligeholdelse af fri skuldermobilitet

Stimulering af muskelfunktion
.
Fordele og ulemper ved brug af slynger og bandager
Typer af skulderbandager

Stabilitetstræning
.


Kapitel 9
.
Undersøgelse og behandling ved hypertoni
Observation og malalignment
Nøglepunkter for bevægelse
.
Nakkens bevægelser

Truncus bevægelser

Scapulas bevægelser
Arm og scapulas bevægelser
Hvilke strukturer er de strammeste
.


Kapitel 10
.
Udnyttelse af det fysiske potentiale.
Kan vi reducere barriererne for succesfuld rehabilitering?
.
Kun kort tid til genoptræning.
Ydes der en kompetent tværfaglig indsats?
.
Forskellige former for tværfaglighed
.
Håbet er en vigtig drivkraft

Funktionsniveau for arm
.
Armen som ”vedhæng”
.
Armen som en ekstremitet/legemsdel
Brugbar arm
.
Fuld skulder/håndfunktion
.
Hvor starter funktionel fremgang?
.
Eksempler på selvtræningsøvelser

Kontaktøvelser
Bevæge øvelser
PANat gør det muligt at træne uden terapeuthænder på
.


Kapitel 11
.
Håndtering af den paretiske arm i dagligdagen
.
Lejring
.
Forflytning
.
Tilbage i stol
Hjælp til toiletbesøg
.
Vask ved håndvask
.
Bad
.
Påklædning
.


Kapitel 12
.
En historie fra dagligdagen
.
Ordliste
.
Index.
Litteraturliste
.